bieke geenen

BIEKE GEENEN

Mensen graag zien, oordeel loos en vaak onvoorwaardelijk; daar is het mee begonnen... De liefde voor mensen en de bezorgdheid wanneer ze vast lopen in hun leven is altijd een intrinsieke motivatie geweest om mensen te helpen.

Na mijn opleiding aan het Lemmensinstituut ben ik theater dan ook gaan leren inzetten om mensen te helpen. Alle pijlen wezen in die richting en zo ben ik in Nederland dramatherapie gaan volgen. Deze hoogst uitdagende studierichting is nog steeds de basis van hoe ik als therapeut denk, voel en handel. Tegelijk was het studeren in Nederland Dramatherapie helpt je om problemen aan te pakken, door er niet alleen over te (blijven) praten. Je hoeft er geen toneel voor te kunnen spelen. Je zorgen hoeven geen dramatische vormen aan te nemen om in aanmerking te komen voor dramatherapie. Elk soort bezorgdheid krijgt zijn plaats binnen deze therapievorm.

Drama als therapievorm creëert de unieke mogelijkheid om mensen op een veilige manier te leren omgaan met hun harde realiteit. Door bepaalde interacties en/of vaardigheden te trainen binnen spelsituaties, leer je problemen beter in te schatten, anders te benaderen en te ervaren. Je zoekt en traint oplossingen die bij jou als persoon passen binnen het verhaal dat je in de werkelijkheid beleeft.

Sinds 2004 ben ik aan het werk als therapeut en desondanks de onbekendheid van dramatherapie heb ik al een boeiend en divers pad mogen bewandelen in het begeleiden van mensen. Naast cliënten thuis therapie aan te bieden, geef ik ook vorming en coaching aan groepen. Aangezien dit op maat is van wat een groep wenst, heb ik me al in verschillende thema's en vragen kunnen verdiepen en deze weten te vertalen naar cursussen/trainingen/workshops in scholen, organisaties en bedrijven.

Niet enkel mijn opleiding heeft me gevormd, ook de weg die ik in mijn leven bewandel, zaken die ik ben tegengekomen en me blijvend beklijven hebben effect gehad op mezelf en mijn beroep. Dit nodigde uit tot extra verdieping om het zo uit te bouwen naar een expertise om anderen mee te helpen. Deze drie thema's komen dan ook mooi tot uiting in ons vormingsaanbod binnen en buiten de praktijk.

Assertiviteit was geen eigenschap die ik op natuurlijke manier in me had. Studeren in Nederland bracht hier verandering in. Het werd mijn persoonlijke vier jaar durende assertiviteitstraining. Als brave Belg tussen de Nederlanders, dan moet je wel voor jezelf leren opkomen. Dat is mijn natuurlijke training geweest die me ook expert heeft gemaakt binnen dit thema. Ik heb er mijn missie van gemaakt om hier in het Vlaamse landschap assertiviteitstrainingen voor alle leeftijden aan te bieden. Ook het ontwikkelen van een training op maat van grootouders is hierdoor ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze maner van vorming, je effectief een andere wending in het leven kan geven en je weerbaarder en bewuster maakt. Ik ben zelf het bewijs dat iemand die niet assertief is, het kan leren zijn.

Pesten is altijd een thema geweest dat me intrigeerde. Ik was op school altijd de 'helper' van het pestslachtoffer, wandelend op een dun koordje om uiteindelijk zelf niet het zwarte schaap te worden. Zeker met sproetjes en rosse haren geen evidente opdracht. Bemiddelen, oplossen, troosten,…dat was mijn missie in elke klasgroep. De letsels die pesten kunnen veroorzaken heb ik van dichtbij gezien en me aangetrokken. Tegelijk voelde ik de bezorgdheid om de pester, dit omdat ik altijd al aanvoelde dat er achter dit gedrag meer schuilt. Later beroepsmatig trof ik wekelijks pestslachtoffers, mensen die er een trauma aan over gehouden hadden of die op dat moment de foltering van het pesten nog steeds ondergingen. Ook al is het thema pesten meer in de schijnwerpers gekomen, het is en blijft een taboe en leeft nog steeds een geheim bestaan bij velen. De verhalen in de praktijk zijn schrijnend. Naast vormingen hebben we samen met Zitdazo de site www.opgepest.be opgericht die mee antwoord biedt op knelpunten binnen dit thema.

Hoogsensitiviteit is een verborgen last en talent dat ik tot twee jaar geleden onbewust ervoer en niet kon verklaren. Dankzij mijn oudste zoon zijn we een zoektocht binnen dit thema aangegaan en kwam ik er tegelijk achter dat dit ook mijn eigen identiteit grotendeels bepaalde. De verdieping die ik heb genoten rond hoogsensitiviteit hebben mijn leven, dat van mijn zoon en ons gezin enorm kunnen verlichten. De last die het me bezorgde heb ik nu sneller onder controle en kan ik sneller ombuigen naar iets positiefs. Zowel mijn zoon als ik staan rustiger en bewuster in het leven. Eerlijk gezegd, dat is geen overbodige luxe. Tegelijk met de studie rond dit thema, draaiden de aanmeldingen binnen de praktijk allemaal rond dezelfde probleemstelling: mensen die vast zijn gelopen binnen een niet (h)erkende hoogsensitiviteit. Hoogsensitiviteit op zichzelf is geen probleem, maar het niet kennen en er niet goed mee omgaan kan wel voor veel problemen zorgen. Mensen concrete basiskennis aanreiken, concrete tips meegeven, ouders op de hoogte brengen van hoe de sensitieve opvoeding in elkaar zit,… allemaal onderdelen van de vorming en coaching die ik nu in de praktijk veelal aanbied. De dynamiek van vorming, therapie of coaching is voor mij telkens weer verrassend en ontwapenend puur. Het is de rode draad doorheen het parcours dat ik met je bewandel.

Als therapeut en coach richt ik mij naar volwassenen, jongeren en kinderen. Zowel individueel als in groep.

WIE ZIJN WIJ?

BIEKE
- Specialisatie

- Opleiding


GRIET
- Specialisatie

- Opleiding